เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม

Testo 174-T / เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

Display of current temperature value.High data security.Large display Fast data analysis and documentation on a PC.Waterproof according to IP65 .

คลิกดูรายละเอียด
Testo 174-H / เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

Long-term stable humidity sensor .High data security Large display .Display of current temperature or humidity values .Measurement data store for 16,000 measurement values
คลิกดูรายละเอียด

Testo 175H1 / เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมความชื้นสัมพัทธ์

High level of data security Large.Measurement data memory for 1 million measurement values Up to 3 years' battery life Data transfer via USB cable or SD card.

คลิกดูรายละเอียด
Testo 175-T1 / เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

High data security Large, easily legible display Measurement data memory for 1 million measurement values Up to 3 years' battery life Data transfer via USB cable or SD card Complies with DIN EN 12830
คลิกดูรายละเอียด

Testo 175-T2 / เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

High data security Large, easily legible display Measurement data memory for 1 million measurement value Up to 3 years' battery life Data transfer via USB cable or SD card Complies with DIN EN 12830

คลิกดูรายละเอียด
Testo 175-T3 / เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

Measurement data memory for 1 million measurement values Up to 3 years’ battery life Data transfer via USB cable or SD card
Two external sensor connections
(thermocouple Type T and Type K)

คลิกดูรายละเอียด

Testo 176-H1 / เครื่องวัดบันทึกค่าอุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์

For two external temperature/humidity probes Parallel measurement at two sites.Measurement data memory 2 million measurement values.

คลิกดูรายละเอียด

Testo 176-P1 / เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์
และแรงดันบรรยากาศ

Internal absolute pressure sensor and connection possibility for two external temperature/humidity probes .

คลิกดูรายละเอียด

Testo 176-T1 / เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

testo 176 T1, 1-channel temperature logger in metal housing with highly accurate internal sensor (Pt100) incl. wall holder, lock, battery andcalibration protocol
คลิกดูรายละเอียด
Testo 176-T2 / เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

testo 176 T2, 2-channel temperature logger with connections for highly accurate external sensor(Pt100) incl. wall holder, lock, battery and calibration protocol
คลิกดูรายละเอียด

Testo 176-T4 / เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

testo 176 T4, 4-channel temperature data logger with external sensor connections (TC Type T, Type K and Type J)
คลิกดูรายละเอียด
Water Proof Mini / เครื่องวัดอุณหภูมิแบบปากกา

One-hand thermometer with standard
measurement , backlit display, protection
class IP65.......

คลิกดูรายละเอียด

Testo 110 / เครื่องวัดอุณหภูมิ

testo 110, 1 channel temperature measuring instrument NTC, audible alarm, connection to anoptional radio probe, with battery and calibrationprotocol
คลิกดูรายละเอียด
Testo905-T1 /เครื่องวัดอุณหภูมิแบบปากกา

Testo905-T1/T2
คลิกดูรายละเอียด

Testo 103 / เครื่องวัดอุณภูมิอาหาร


The testo 103 the smallest folding
thermometer of its class!
It offers handy, practical and strong
support when carrying out monitoring
measurements.....

คลิกดูรายละเอียด
Testo 112 / เครื่องวัดอุณหภูมสำหรับ Food Inspector

testo 112, 1 channel temperature measuring instrument NTC/Pt100, calibratable, with battery
คลิกดูรายละเอียด

Testo 104/104-IR /เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร

The testo 104 is the first waterproof folding
thermometer! It offers handy, practical and strong support when carrying out monitoring
measurements.

คลิกดูรายละเอียด
Testo 720 / เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดความแม่นยำสูง

The BWB-XP Flame Photometer is a high quality, high performance instrument employing modern technology to measure alkali and alaline earth metals Sodium (Na)
คลิกดูรายละเอียด

Testo 105 / เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร

One-hand thermometer with standard
measurement tip, backlit display, protection
class IP65, incl. belt/wall holder and batteries
คลิกดูรายละเอียด

Testo 735 /เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับงานสอบเทียบ

testo 735-1, 3 channel temperature measuring instrument T/C Type K/T/J/S/Pt100, audible alarm, connection for max...

คลิกดูรายละเอียด

Testo 106-T3 / เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร

One-hand thermometer with standard
measurement tip, backlit display, protection
class IP65, incl. belt/wall holder and batteries
คลิกดูรายละเอียด

Testo 922/925 / เครื่องวัดอุณหภูมิทั่วไป

testo 925, 1 channel temperature
measuring instrument T/C Type K, audible
alarm

คลิกดูรายละเอียด

Testo 405 / เครื่องวัดความเร็วลมแบบพกพา

designed to make life in your
lab easier. Providing all functionalities to
support your work, its ease of use is
unrivaled.

คลิกดูรายละเอียด
Testo 926 / เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับอาหาร

testo 926-1, 1 channel food temperature
measuring instrument T/C Type T, audible alarm, connection to an optional radio probe, with battery and calibration protocol...

คลิกดูรายละเอียด

Testo 410-1 / เครื่องวัดความเร็วลมแบบพกพา

testo 410-1 handy vane anemometer with
integrated NTC air thermometer incl. protection cap, batteries and calibration protocol
คลิกดูรายละเอียด
Testo 435 / เครื่องวัดแบบ Multi-Funtion

testo 435-1 multi-functional measurement
instrument for A/C, ventilation and Indoor Air Quality, battery and calibration protocol included...

คลิกดูรายละเอียด

Testo 416 / เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด

testo 416 vane anemometer with telescope (max. 890 mm) incl. battery and calibration protocol
คลิกดูรายละเอียด

Testo 425 /เครื่องวัความเร็วลมแบบ hot wire

testo 425 compact thermal anemometer with fixed velocity probe incl. temperature
measurement and telescope (max. 820 mm),
battery and calibration protocol...

คลิกดูรายละเอียด

Testo 417 / เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัดใหญ่

testo 417 vane anemometer with
integrated 100 mm vane incl. temperature
measurement, battery and calibration
protocol
คลิกดูรายละเอียด

Testo 510 / เครื่องวัดค่าความดันต่างและความความเร็วลม

testo 510 handy measuring instrument for
differential pressure incl. protection cap,
batteries, belt holder and calibration protocol...

คลิกดูรายละเอียด

Testo 460 / เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสงสะท้อน

DMA 500 is designed to make life in your
lab easier. Providing all functionalities to
support your daily work, its ease of use is
unrivaled.
คลิกดูรายละเอียด
Testo 511 / เครื่องวัดความดันสมบูรณ์ชนิดพกพา

The BWB-XP Flame Photometer is a high quality, high performance instrument employing modern technology to measure alkali and alaline earth metals Sodium (Na)...
คลิกดูรายละเอียด

Testo 470 / เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสงและแบบสัมผัส

testo 470 rpm measuring instrument with
SoftCase in transport case incl. probe tip, 0.1 m and 6" wheel, reflectors and batteries
คลิกดูรายละเอียด
Testo 512 / เครื่องวัดความดันต่างและความเร็วลม

testo 512 pressure meter (0 to 2hPa) incl.
battery and calibration protocol...

คลิกดูรายละเอียด

Testo 477 / เครื่องวัดความเร็วรอบแบบ Stroboscope

testo 477 LED strobe for RPM measurement incl. transport case, trigger signal connector, battery and calibration protocol.
คลิกดูรายละเอียด
Testo 270 / เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัน

Cooking oil tester testo 270 incl. aluminium case, TopSafe, hand strap, reference oil, batteries,adjustment protocol, instruction manual and short instruction manual...
คลิกดูรายละเอียด

Testo 540 / เครื่องวัดค่าความเข้มแสง


testo 540 handy Lux meter incl. protection cap, batteries and calibration protocol

คลิกดูรายละเอียด
Testo 206 / เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

Set testo 206-pH1, one-hand pH/°C measuring instrument, protection class IP68, incl. storage cap with gel, TopSafe and belt/wall holder...

คลิกดูรายละเอียด

Testo 816-1 / เครื่องวัดเสียง

Testo 816-1 / เครื่องวัดเสียง

คลิกดูรายละเอียด
Testo 205 / เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างของเนื้อสัตว์

One-hand pH/°C measuring instrument with penetration probe, storage cap, belt/wall holder
คลิกดูรายละเอียด

Testo 316-2 / เครื่องวัดการรั่วของก๊าซไวไฟ

Set for leak detection on refrigeration systems for CFC, HCFC, HFC, H2 accessories: testo 316-4,case, mains unit and earphones
คลิกดูรายละเอียด
Testo 310 / เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาใหม้

Robust design for daily use
Battery lifetime up to 10 hours
Integrated measurement menus: Flue gas, draught, ambient CO and pressure...

คลิกดูรายละเอียด

Testo 810 / เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

testo 810, 2-channel temperature measuring instrument with infrared thermometer with laser spot marking and integrated NTC air thermometer
คลิกดูรายละเอียด

Testo 320 / เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาใหมแบบบันทึกค่าได้

High-resolution colour graphic display
Quick and easy menu structure Storage
space for 500 measurement values...

คลิกดูรายละเอียด

Testo 826-T2 /T4 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดและแบบสัมผัส

testo 826-T2, infrared thermometer with 1 point laser sighting, alarm function, incl. TopSafe and wall/belt holder
คลิกดูรายละเอียด
Testo 870 / กล้องถ่ายภาพความร้อน

Thermal imager testo 870-1 including pro
software, USB cable, mains unit, and Li ion
rechargeable battery...

คลิกดูรายละเอียด

Testo 830-T4 / เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดและแบบสัมผัส

testo 830-T4, infrared thermometer, 2-point laser sighting, 30:1 optic, adjustable limit values, alarm function.....
คลิกดูรายละเอียด
Testo 875 / กล้องถ่ายภาพความร้อน

Thermal imager testo 875-1i in a robust case incl. pro software, Soft
Case, carrying strap, SD card, USB cable...

คลิกดูรายละเอียด

Testo 835-T2 / เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดและแบบสัมผัส

testo 835-T2, infrared high temperature
measuring instrument, 4-point laser marking, measurement data administration
คลิกดูรายละเอียด

TANGO TX1 ,Industrial Scientific /เครื่องมือตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแบบก๊าซเดี่ยว


คลิกดูรายละเอียด

CEL 244 / เครื่องตรวจวัดเสียง

Simple and Accurate Noise Measurements.....
คลิกดูรายละเอียด

MX6 ,Industrial Scientific /เครื่องมือตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแบบหลายก๊าซ

Get ready to see hazardous levels of oxygen, toxic and combustible gas, and volatile organic compounds (VOCs) like never before.

คลิกดูรายละเอียด

CEL 620 / เครื่องตรวจวัดเสียง ,CASELLA


Many industrial measurements of complex noises require a complete knowledge of the
variable noise level climate over a period of time. The CEL-620

คลิกดูรายละเอียด

MX4 ,Industrial Scientific /เครื่องมือตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแบบหลายก๊าซ

MX4 multi-gas detector takes your gas detection program to the next level.

คลิกดูรายละเอียด

MW1100 Portable Moiseture Analyzer / เครื่องวัดความชื้นของตัวอย่างที่ผิว

และภายในชนิดพกพา Hand-held moisture meters MW 1100 and MW 1100S are light-weight and easy-to-use models.....

คลิกดูรายละเอียด

Gasbadge Pro ,Industrial Scientific /เครื่องมือตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแบบก๊าซเดี่ยว

Interchangeable “smart” sensors monitor oxygen or any one of many toxic gases...

คลิกดูรายละเอียด

MW4300 Laboratory Moiseture Analyzer / เครื่องวัดความชื้นในผลิตภัณฑ์

TEWS Elektronik’s laboratory measuring units should be deployed whenever the moisture content
คลิกดูรายละเอียด

PCXR4/เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองติดตัวบุคคล,SKC


PCXR4/เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองติดตัวบุคคล,SKC

คลิกดูรายละเอียด

MW1150 Laboratory Moiseture Analyzer / เครื่องวัดความชื้นในผลิตภัณฑ์

Laboratory Unit MW 1150
Routine Tester‘s Delight.....
คลิกดูรายละเอียด
Tedlar Bags / ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ

ถุงเก็บตัวอย่างเหมาะสำหรับเก็บตัวอย่างอากาศ เพื่อตรวจวัดสารต่างๆ เช่น Sulfur,Carbon monooxide,Methane และอื่นๆ
คลิกดูรายละเอียด

Testo 476

testo 176 T4, 4-channel temperature data logger with external sensor connections (TC Type T, Type K and Type J)
คลิกดูรายละเอียด
Sorbent tube / หลอดบรรจุตัวดูดซับ ,SKC

มีสารดูดซับให้เลือกหลากหลายชนิด เช่น Charcoal,Silica Gel,XAD-2,Tennax
คลิกดูรายละเอียด

Testo 476 / เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

testo 176 T4, 4-channel temperature data logger with external sensor connections (TC Type T, Type K and Type J)
คลิกดูรายละเอียด
BioStage / เครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อ ,SKC

ป้องกันการกัดกร่อนโดยวัสดุทำมาจากอลูมิเนียม มีฝาล๊อคเพื่อป้องกันการปนเปื้อน อ้างอิงตามาตรฐาน ACGIH,NIOSH 0800 และ 0801 ใช้คู่กับปั๊ม Quick Take30
คลิกดูรายละเอียด

Testo 176-T4 / เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

testo 176 T4, 4-channel temperature data logger with external sensor connections (TC Type T, Type K and Type J)
คลิกดูรายละเอียด
Testo 460 / เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสงสะท้อน

DMA 500 is designed to make life in your
lab easier. Providing all functionalities to
support your daily work, its ease of use is
unrivaled.

คลิกดูรายละเอียด

Testo 176-T4 / เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

testo 176 T4, 4-channel temperature data logger with external sensor connections (TC Type T, Type K and Type J)
คลิกดูรายละเอียด
Testo 460 / เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสงสะท้อน

DMA 500 is designed to make life in your
lab easier. Providing all functionalities to
support your daily work, its ease of use is
unrivaled.

คลิกดูรายละเอียด

Testo 176-T4 / เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

testo 176 T4, 4-channel temperature data logger with external sensor connections (TC Type T, Type K and Type J)
คลิกดูรายละเอียด
Testo 460 / เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสงสะท้อน

DMA 500 is designed to make life in your
lab easier. Providing all functionalities to
support your daily work, its ease of use is
unrivaled.

คลิกดูรายละเอียด

Testo 176-T4 / เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

testo 176 T4, 4-channel temperature data logger with external sensor connections (TC Type T, Type K and Type J)
คลิกดูรายละเอียด
Testo 460 / เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสงสะท้อน

DMA 500 is designed to make life in your
lab easier. Providing all functionalities to
support your daily work, its ease of use is
unrivaled.

คลิกดูรายละเอียด

Testo 176-T4 / เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

testo 176 T4, 4-channel temperature data logger with external sensor connections (TC Type T, Type K and Type J)
คลิกดูรายละเอียด
Testo 460 / เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสงสะท้อน

DMA 500 is designed to make life in your
lab easier. Providing all functionalities to
support your daily work, its ease of use is
unrivaled.

คลิกดูรายละเอียด

Testo 176-T4 / เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

testo 176 T4, 4-channel temperature data logger with external sensor connections (TC Type T, Type K and Type J).
คลิกดูรายละเอียด
Testo 460 / เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสงสะท้อน

DMA 500 is designed to make life in your
lab easier. Providing all functionalities to
support your daily work, its ease of use is
unrivaled.

คลิกดูรายละเอียด

Testo 176-T4 / เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

testo 176 T4, 4-channel temperature data logger with external sensor connections (TC Type T, Type K and Type J)
คลิกดูรายละเอียด
Testo 460 / เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสงสะท้อน

DMA 500 is designed to make life in your
lab easier. Providing all functionalities to
support your daily work, its ease of use is
unrivaled.

คลิกดูรายละเอียด

Testo 176-T4 / เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

testo 176 T4, 4-channel temperature data logger with external sensor connections (TC Type T, Type K and Type J)
คลิกดูรายละเอียด
Testo 460 / เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสงสะท้อน

DMA 500 is designed to make life in your
lab easier. Providing all functionalities to
support your daily work, its ease of use is
unrivaled.

คลิกดูรายละเอียด

Testo 176-T4 / เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

testo 176 T4, 4-channel temperature data logger with external sensor connections (TC Type T, Type K and Type J)
คลิกดูรายละเอียด
Testo 460 / เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสงสะท้อน

DMA 500 is designed to make life in your
lab easier. Providing all functionalities to
support your daily work, its ease of use is
unrivaled.

คลิกดูรายละเอียด

Polarimeter

The ADP410 is a dual scale, fully automatic polarimeter designed for use in many applications that require measurement of optical rotation.
คลิกดูรายละเอียด

 
:: ย้อนกลับ ::
- ตู้เตรียมตัวอย่าง Glove Box
- อุปกรณ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการ
- เครื่องมือพื้นฐานและชุดทดสอบ
- เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านอาหาร
- เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้ายยา,เครื่องสำอาง
- เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำและเครื่องดื่ม
- เครื่องมือวิเคระห์เคมีเกษตรและปิโตรเคมี
- สารเคมี
- รวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


- เกี่ยวกับบริษัท 3เอ อินสทรูเม้นท์ จำกัด

บริษัท 3เอ อินสทรูเม้นท์ จำกัด
74/189 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ11 หมู่ 5 ตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : (02)-149-6142, 094-559-5052, 081-508-1168
โทรสาร : (02)-149-6143
อีเมล์ : contact@3ainstrument.com

Copyright © 2014-2018 3AINSTRUMENT.COM All Rights Reserved.