จากการประยุกต์เทคโนโลยีระบบสุญญากาศมาสู่การพัฒนากล่องถุงปิดที่สามารถควบคุมความบริสุทธิ์ของก๊าซ ที่อยู่ภายในพร้อมความสะดวกในการใช้งานมองเห็นได้ทุกด้านทุกมุมได้อย่างสะดวกทนต่อสารเคมีและไอสารเคมี ไม่มีการรั่วไหลของก๊าซลักษณะนี้ ทำให้กล่องถุงปิดนี้มีคุณสมบัติการใช้งานได้ยาวนานและสามารถดัดแปลงให้ สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานตาที่ต้องการได้ มากมายหลายประเภทงานวัสดุทั้งหมดรวมถึงถุงมือที่ใช้ สามารถหาได้ง่ายภายในประเทศทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนหรือซ่อมกล่องถุงปิดได้อย่างง่ายคลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด


CappAero96

CappAero Multichannel Pipettes
The Easiest Tip Mounting & Ejection Force Ever ! Excessive workload of the thumb is a major cause of repetitive strain injuries and user discomfort in multichannel pipetting.
คลิกดูรายละเอียด
Microlitre Centrifuges

Unlike traditional mini centrifuges, the Z130 M eliminates the need to change the rotors, when switching between microtubes and PCR strips. The included,
คลิกดูรายละเอียด

Alpha Heating thermostats

The heating thermostats A 6, A 12 and A 24
operate in the temperaturerange between 25 and 100 °C. As in the case of the immersion thermostats,...
คลิกดูรายละเอียด
High Precision Wireless Data Loggers

• High temperature accuracy up to 0.1 °C
• Extended temperature measurement range
from -85 °C up to 400 °C
• Pressure measurement up to 4000 mbar
คลิกดูรายละเอียด

Digital Dessicators

ตัวโครงสร้างตู้ทำด้วยพลาสติกอะคลิลิคสีใสหนา 4.5 มม.ติดชุดควบคุมระบบลดความชื้นแบบ Thermal Cooling ลดความชื้นได้ลงถึง 40% RH
คลิกดูรายละเอียด
DI Water

Uni-Pure :
Dengyuan Pump 50 GPD, 2.0A Transformer
Flow Restrictor 300, Steel bracket, Silver goose faucet, Microcomputer controller

คลิกดูรายละเอียด

Digital Burette

Smooth operation!
The large, easy-grip hand wheels are conveniently easy to turn. With the optimized gear ratio, you can fill the device quickly and titrate drop-wise with great sensitivity.
คลิกดูรายละเอียด
Dispenser

Dispensette® III (color-code red): Its broad range of application permits bottle dispensing of aggressive reagents,including concentrated acids such as H 3PO4, H2SO4, bases like NaOH,
คลิกดูรายละเอียด

Freezer

sanitized pre-coated steel with bacteriostatic
activity, white colour- in/out (rustcorrosion-
proof material), or tainless steel 18/10 AISI 304 inside and sanitizedpre-coated steel white colour- outside
คลิกดูรายละเอียด
Magnetic & Hotplate Stirrer

The improvement of the bestseller: Now with new technology for more capacity.
คลิกดูรายละเอียด

Sieve Shaker

The sieve shaker Octagon 200 is suitable for all sieving tasks in laboratories aswell as onsite and provides optimum sieving action for fast and reproducible results.
คลิกดูรายละเอียด

 


Autotitrator

The 916 Ti-Touch is the new compact titrator for potentiometric titration. The instrument supports the following titration modes: DET (dynamic equivalence point titration),
คลิกดูรายละเอียด
Colorimeter

The lightweight AQUAfast II colorimeters have an easy to use three button interface that ensures error free measurements. Designed for single parameter methods in the field or the lab.
คลิกดูรายละเอียด

NIR

IRPrestige-21 includes a high sensitivity DLATGS (Deuterated triglycine sulfate doped with L-alanine) detector.The environment of the detection element is controlled to keep it at specified temperature.
คลิกดูรายละเอียด
Karl Fischer

Everything you need for Routine Volumetric
Karl Fischer Titration from 100 ppm up to
100% water is included. Measure sample after sample with the standard method or one of five user methods.
คลิกดูรายละเอียด

Moisture balance

Can show moisture rate against time when the heating temperature is changed as well as showing the results of repeated measurements at a certain temperature.
คลิกดูรายละเอียด
pH Meter

pH, mV and temperature measurements
in a waterproof hand-held or splashproof
benchtop meter

คลิกดูรายละเอียด

Refractometer

RFM300+ refractometers encompass attributes of their predecessors and also offer a wider refractive index range and Peltier temperature control.
คลิกดูรายละเอียด
Balance

Our Super Hybrid Sensor (SHS)*,which combines the best of magnetic force restoration and single point parallelogram load sensing technologies, offers you the ultimate in response speed...
คลิกดูรายละเอียด

Melting Point

The attractively priced Melting Point M-560 for manual determination of melting and boiling points is designed for all laboratories with moderate requirements for sample processing in a non-regulated environment.
คลิกดูรายละเอียด
Water Activity

A professional laboratory instrument for precision measurements of aw values (water activity) in foodstuff and pharmaceutical products.
คลิกดูรายละเอียด

Density Meter

DMA 500 is designed to make life in your
lab easier. Providing all functionalities to
support your daily work, its ease of use is
unrivaled.
คลิกดูรายละเอียด
Flame photometer for Ca,Mg,Na,K

The BWB-XP Flame Photometer is a high quality, high performance instrument employing modern technology to measure alkali and alaline earth metals Sodium (Na)...
คลิกดูรายละเอียด

Polarimeter

The ADP410 is a dual scale, fully automatic polarimeter designed for use in many applications that require measurement of optical rotation.
คลิกดูรายละเอียด

 


Autotitrator

The 916 Ti-Touch is the new compact titrator for potentiometric titration. The instrument supports the following titration modes: DET (dynamic equivalence point titration),
คลิกดูรายละเอียด
Colorimeter

The lightweight AQUAfast II colorimeters have an easy to use three button interface that ensures error free measurements. Designed for single parameter methods in the field or the lab.
คลิกดูรายละเอียด

Conductometer

Conductivity Benchtop Meters combine simplicity with accuracy. A large LCD displays conductivity or TDS readings along with temperature.
คลิกดูรายละเอียด
Karl Fischer

Everything you need for Routine Volumetric
Karl Fischer Titration from 100 ppm up to
100% water is included. Measure sample after sample with the standard method or one of five user methods.
คลิกดูรายละเอียด

pH Meter

pH, mV and temperature measurements
in a waterproof hand-held or splashproof
benchtop meter
คลิกดูรายละเอียด
Polarimeter

The ADP410 is a dual scale, fully automatic polarimeter designed for use in many applications that require measurement of optical rotation.
คลิกดูรายละเอียด

Refractometer

RFM300+ refractometers encompass attributes of their predecessors and also offer a wider refractive index range and Peltier temperature control.
คลิกดูรายละเอียด
Density Meter

DMA 500 is designed to make life in your
lab easier. Providing all functionalities to
support your daily work, its ease of use is
unrivaled.

คลิกดูรายละเอียด

Balance

Our Super Hybrid Sensor (SHS)*,which combines the best of magnetic force restoration and single point parallelogram load sensing technologies, offers you the ultimate in response speed...
คลิกดูรายละเอียด

 


Autotitrator

The 916 Ti-Touch is the new compact titrator for potentiometric titration. The instrument supports the following titration modes: DET (dynamic equivalence point titration),
คลิกดูรายละเอียด
BOD

espirometric methods provide direct
measurements of the oxygen consumed by
microorganisms from an air or oxygen enriched environment in a closed vessel under conditions of constant temperature and agitation.
คลิกดูรายละเอียด

Chlorine Meter

EPA-approved AC4P71 free chlorine and
AC4P72 total chlorine methods for drinking
water and wastewater
คลิกดูรายละเอียด
COD

The chemical oxygen demand, ST-COD value
(ST = small scale sealed tube), of water as
determined by this dichromate method can
be considered as an estimate of the theoret
ical oxygen demand,
คลิกดูรายละเอียด

Colorimeter

The lightweight AQUAfast II colorimeters have an easy to use three button interface that ensures error free measurements. Designed for single parameter methods in the field or the lab.
คลิกดูรายละเอียด
Conductometer

Conductivity Benchtop Meters combine simplicity with accuracy. A large LCD displays conductivity or TDS readings along with temperature.
คลิกดูรายละเอียด

DO Meter

The AL15 combines the features of several
electrochemistry meters. It is designed for multi purpose operation and measures pH/Redox, dissolved oxygen and conductivity/TDS.
คลิกดูรายละเอียด
Multi meter

pH, ORP, conductivity and DO measurements
in one waterproof hand-held unit Durable and balanced with backlit display for easy handling in the most demanding field
applications

คลิกดูรายละเอียด

pH Meter

pH, mV and temperature measurements
in a waterproof hand-held or splashproof
benchtop meter
คลิกดูรายละเอียด
Turbidity Meter

The compact AQUALYTIC infrared turbidity meter AL250T-IR is designed to allow fast, precise on-site testing. The unit measures the scattered light at an angle of 90°,as stipulated in EN ISO 7027.
คลิกดูรายละเอียด


Autotitrator

The 916 Ti-Touch is the new compact titrator for potentiometric titration. The instrument supports the following titration modes: DET (dynamic equivalence point titration),
คลิกดูรายละเอียด
Karl Fischer

Everything you need for Routine Volumetric
Karl Fischer Titration from 100 ppm up to
100% water is included. Measure sample after sample with the standard method or one of five user methods.
คลิกดูรายละเอียด

Kjeldahl (TKN)

VELP digestion/mineralization systems are
developed for different applications, from the determination of nitrogen and protein according to the Kjeldahl method (TKN) ...
คลิกดูรายละเอียด
Colorimeter

The lightweight AQUAfast II colorimeters have an easy to use three button interface that ensures error free measurements. Designed for single parameter methods in the field or the lab.
คลิกดูรายละเอียด

pH Meter

pH, mV and temperature measurements
in a waterproof hand-held or splashproof
benchtop meter
คลิกดูรายละเอียด

 


คลิกดูรายละเอียด
คลิกดูรายละเอียด

คลิกดูรายละเอียด
 
 :: ย้อนกลับ ::
- ตู้เตรียมตัวอย่าง Glove Box
- อุปกรณ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการ
- เครื่องมือพื้นฐานและชุดทดสอบ
- เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านอาหาร
- เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้ายยา,เครื่องสำอาง
- เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำและเครื่องดื่ม
- เครื่องมือวิเคระห์เคมีเกษตรและปิโตรเคมี
- สารเคมี
- รวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


- เกี่ยวกับบริษัท 3เอ อินสทรูเม้นท์ จำกัด

บริษัท 3เอ อินสทรูเม้นท์ จำกัด
74/189 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ11 หมู่ 5 ตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : (02)-149-6142, 094-559-5052, 081-508-1168
โทรสาร : (02)-149-6143
อีเมล์ : contact@3ainstrument.com

Copyright © 2014-2018 3AINSTRUMENT.COM All Rights Reserved.