:: ย้อนกลับ ::
- ตู้เตรียมตัวอย่าง Glove Box
- อุปกรณ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการ
- เครื่องมือพื้นฐานและชุดทดสอบ
- เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านอาหาร
- เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้ายยา,เครื่องสำอาง
- เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำและเครื่องดื่ม
- เครื่องมือวิเคระห์เคมีเกษตรและปิโตรเคมี
- สารเคมี
- รวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


- เกี่ยวกับบริษัท 3เอ อินสทรูเม้นท์ จำกัด

บริษัท 3เอ อินสทรูเม้นท์ จำกัด
74/189 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ11 หมู่ 5 ตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : (02)-149-6142, 094-559-5052, 081-508-1168
โทรสาร : (02)-149-6143
อีเมล์ : contact@3ainstrument.com

Copyright © 2014-2018 3AINSTRUMENT.COM All Rights Reserved.