รหัสสินค้า                   

รายละเอียดสินค้า

1. V001                          

                             

2. V002        

ขวดใส + ฝาเกลียวสีดำ ( 100 ชิ้น/กล่อง )  

3. V003      

ขวดใส + ฝาเกลียวขาว ( 100 ชิ้น / กล่อง )  

4.  V004   

ขวดสีชา + ฝาใสล๊อค ( 100 ชิ้น / กล่อง )    

5. V005        

ขวดสีชา Vial 5 ml ( 263 ชิ้น / กล่อง )     

6. V006                       

 

7. V007                                                   

ขวดใส +ฝาเกลียวสีขาว ( 100 ชิ้น / กล่อง)                                          

8. V008    

ขวดใส 3 ml +ฝาเกลียวสีดำ ( 100 ชิ้น /กล่อง )                                 

9. V009    

ขวดสีชา คอสั้น 10 ml +ฝาเกลียวสีขาว( 100 ชิ้น/กล่อง)                  

10. V010

ขวดสีชา คอยาว 10 ml + ฝาเกลียวสีดำ ( เข้า Microwaveได้)(100 ชิ้น/ กล่อง)

11.V011  

ขวดใสคอยาว ขนาด 20 ml ฝาเกลียวสีดำ ( เข้า Microwave ได้)(100 ชิ้น/กล่อง)         

รหัสสินค้า               

รายละเอียดสินค้า

1.  V012       

ขวดใส  พร้อมฝาเกลียว          ขนาด 6 ml ( 195 ขวด/กล่อง)

2.   V013              

ขวดสีชา พร้อมฝาเกลียว         ขนาด 6 ml ( 195 ขวด/กล่อง)

3.  V014              

ขวดใส แบบ camp ฝา            ขนาด 6 ml

4.  V015              

ขวดสีชา Vial 5 ml ( 263 ชิ้น / กล่อง )     

5.  V016              

ขวดใส  พร้อมฝาเกลียว           ขนาด 10 ml (195 ขวด/กล่อง)

6.  V017              

ขวดสีชา พร้อมฝาเกลียว          ขนาด 10 ml (195 ขวด/กล่อง)

7.  V018              

ขวดใส แบบฝา camp            ขนาด 25 ml

8. V019             

ขวดสีชา แบบฝา camp          ขนาด 25 ml

9.  V020            

ฝา camp สำหรับขวด 5,25 ml  ( จำนวน 1000 ชิ้น/กล่อง)

10.  V021

จุกปิด ทำจาก Silicone      ( จำนวน 1000 ชิ้น/กล่อง)     

รหัสสินค้า                

รายละเอียดสินค้า

1.  V041   

ขวดแยมเล็ก 30 ml ( 260 ใบ/กล่อง)

2.  V042  

ขวดซุบไก่   45 ml ( 210 ใบ/กล่อง)

3.  V043   

ขวดแก้ว 4 oz  120 cc.  ฝาพลาสติก (200 ใบ/กล่อง)

4.  V044  

ขวดแก้ว 8 oz หรือ 240 cc ฝาพลาสติก ( 120 ใบ/กล่อง)

5.  V045 

ขวดแก้ว 8 oz  หรือ 240 cc( 60 ใบ/กล่อง )

6.  V046  

ขวดแก้ว 16 oz ( 24 ใบ/กล่อง )

7.  V047 

ขวดแก้ว 24 oz หรือ ( 680 ml )( 12 ใบ/กล่อง )

 :: ย้อนกลับ ::
- ตู้เตรียมตัวอย่าง Glove Box
- อุปกรณ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการ
- เครื่องมือพื้นฐานและชุดทดสอบ
- เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านอาหาร
- เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้ายยา,เครื่องสำอาง
- เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำและเครื่องดื่ม
- เครื่องมือวิเคระห์เคมีเกษตรและปิโตรเคมี
- สารเคมี
- รวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


- เกี่ยวกับบริษัท 3เอ อินสทรูเม้นท์ จำกัด

บริษัท 3เอ อินสทรูเม้นท์ จำกัด
74/189 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ11 หมู่ 5 ตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : (02)-149-6142, 094-559-5052, 081-508-1168
โทรสาร : (02)-149-6143
อีเมล์ : contact@3ainstrument.com

Copyright © 2014-2018 3AINSTRUMENT.COM All Rights Reserved.