:: ย้อนกลับ ::
- ตู้เตรียมตัวอย่าง Glove Box
- อุปกรณ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการ
- เครื่องมือพื้นฐานและชุดทดสอบ
- เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านอาหาร
- เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้ายยา,เครื่องสำอาง
- เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำและเครื่องดื่ม
- เครื่องมือวิเคระห์เคมีเกษตรและปิโตรเคมี
- สารเคมี
- รวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


- เกี่ยวกับบริษัท 3เอ อินสทรูเม้นท์ จำกัด

บริษัท 3เอ อินสทรูเม้นท์ จำกัด
3a instrument Co.,Ltd

200/61 หมู่ 5 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุร จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : (02)-046-0691-2 ,(02)- 046-2608 ,081-508-1168,094-559-5052 , 063-045-5536 , 097-151-4518
โทรสาร : (02)-045-2608
อีเมลล์ : contact@3ainstrument.com; piyanuch@3ainstrument.com;sales@3ainstrument.com

 


Copyright © 2014-2018 3AINSTRUMENT.COM All Rights Reserved.