อุปกรณ์ Stainless 304,316 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม,โรงพยาบาล,โรงงานผลิตอาหาร,โรงงานผลิตยา,มหาวิทยาลัย

Stainless Rack

Stainless Steel Rack for tube

Diameter 13, 16, 18, 20, 25 and 30 mm .Rack : 5 x 5

คลิกดูรายละเอียด
rack test tube

Stainless Steel Rack for tube

Diameter 13, 16, 18, 20, 25 and 30 mm .Rack : 10 x 10


คลิกดูรายละเอียด

Stainless Rack

Stainless Steel Rack for tube

Diameter 13, 16, 18, 20, 25 and 30 mm .Rack : 10 x 20


คลิกดูรายละเอียด
rack test tube

Stainless Steel Rack for tube

Diameter 13, 16, 18, 20, 25 and 30 mm .Rack : 3 x 7

คลิกดูรายละเอียด

rack test tube

Stainless Steel Rack for tube

Diameter 13, 16, 18, 20, 25 and 30 mm .Rack : 10 x 20

คลิกดูรายละเอียด
rack test tube

Stainless Steel Rack for tube

Diameter 13, 16, 18, 20, 25 and 30 mm .Rack : 10 x 20


คลิกดูรายละเอียด

rack test tube

Stainless Steel Rack for tube

Diameter 13, 16, 18, 20, 25 and 30 mm .Rack : 4 x 10

คลิกดูรายละเอียด
rack test tube

Stainless Steel Rack for tube

Diameter 13, 16, 18, 20, 25 and 30 mm .Rack : 4 x 5


คลิกดูรายละเอียด

rack test tube

Stainless Steel Rack for tube

Diameter 13, 16, 18, 20, 25 and 30 mm .Rack : 10 x 20

คลิกดูรายละเอียด
rack test tube

Stainless Steel Rack for tube

Diameter 13, 16, 18, 20, 25 and 30 mm .Rack : 10 x 15


คลิกดูรายละเอียด

rack test tube

Stainless Steel Rack for tube

Diameter 13, 16, 18, 20, 25 and 30 mm .Rack : 10 x 20

คลิกดูรายละเอียด
rack test tube

Stainless Steel Rack for tube

Diameter 13, 16, 18, 20, 25 and 30 mm .Rack : 10 x 15


คลิกดูรายละเอียด

rack test tube

Stainless Steel Rack for tube

Diameter 13, 16, 18, 20, 25 and 30 mm .Rack : 6 x 12

คลิกดูรายละเอียด
rack test tube

Stainless Steel Rack for tube

Diameter 13, 16, 18, 20, 25 and 30 mm .Rack : 5 x 10


คลิกดูรายละเอียด

rack test tube

Stainless Steel Rack for tube

Diameter 20, 25 and 30 mm .Rack : 3 x3

คลิกดูรายละเอียด
rack test tube

Stainless Steel Rack for tube

Diameter 13, 16, 18, 20, 25 and 30 mm .Rack : 10 x 10


คลิกดูรายละเอียด

Beaker Stainless

Beaker Stainless-แก้วสแตนเลส มีหูจับ

Size : 125 , 200 , 250 ml

คลิกดูรายละเอียด
Beaker Stainless

Beaker Stainless-แก้วสแตนเลส มีหูจับ ไม่มีหูจับ มีสเกล

Size : 125 , 200 , 250 ml


คลิกดูรายละเอียด

Beaker Stainless

Beaker Stainless-แก้วสแตนเลส มีหูจับ มีสเกล

Size : 125 , 200 , 250 ml

คลิกดูรายละเอียด
Beaker Stainless

Beaker Stainless-แก้วสแตนเลส มีหูจับ ไม่มีหูจับ มีสเกล , ถ้วยสแตนเลส

Size : 125 , 200 , 250, 500, 1000 ml


คลิกดูรายละเอียด

Beaker Stainless

Beaker Stainless-แก้วสแตนเลส ไม่มีหูจับ มีสเกล

Size : 125 , 200 , 250 ml

คลิกดูรายละเอียด
 Stainless

ถ้วยใส่สำลี พร้อมฝาปิด

คลิกดูรายละเอียด

กระบอกสแตนเลส พร้อมฝาปิด

คลิกดูรายละเอียด
Stainless
ถ้วยใส่สำลี พร้อมฝาปิด
คลิกดูรายละเอียด

spoon stainless
ช้อนตักสารแบบสแตนเลส
คลิกดูรายละเอียด
กระบอกสแตนเลส
กระบอกสแตนเลส พร้อมฝาปิด
คลิกดูรายละเอียด

เก้าอี้สแตนเลส
เก้าอี้สแตนเลส
คลิกดูรายละเอียด

เสาแขวน

คลิกดูรายละเอียด

Funnel stainless
Funnel Stainless
คลิกดูรายละเอียด
เก้าอี้สแตนเลส

เก้าอี้สแตนเลสแบบมีพนักพิง

คลิกดูรายละเอียด

Stainless Steel Trolley
รถเข็นของ แบบตะแกรง
คลิกดูรายละเอียด
รถเข็นสแตนเลส
รถเข็นสแตนเลส แบบถาด 2 ชั้น มีล้อ
คลิกดูรายละเอียด

Stainless Steel Trolley
รถเข็นสแตนเลส แบบถาด 3 ชั้น มีล้อ
คลิกดูรายละเอียด
กรงสแตนเลส
รถเข็นกรงตาข่าย 2 ชั้น แบบมีล้อ
คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นสแตนเลส แบบตาข่าย 2 ชั้น แบบมีล้อ
คลิกดูรายละเอียด
ตู้สแตนเลส
ตู้สแตนเลสบานเปิด 3 ชั้น แบบมีล้อ
คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น

รถเข็นสแตนเลส แบบตาข่าย 3 ชั้น มีล้อ

คลิกดูรายละเอียด
ตู้ตาข่ายสแตนเลส
ตู้ตาข่ายพร้อมถาด
คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น

รถเข็นสแตนเลส แบบตาข่าย 2 ชั้น พร้อมถาดวาง 1 ชั้น มีล้อ

คลิกดูรายละเอียด
ชั้นวางของ 4 ชั้น สแตนเลส
ชั้นวางสแตนเลส แบบตาข่าย 4 ชั้น มีล้อ
คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นของสแตนเลส
รถเข็นของ
คลิกดูรายละเอียด
โต๊ะสแตนเลส
โต๊ะสแตนเลส ขนาด ก x ย x ส ( 90 x 90x80 cm )
คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นถังน้ำสแตนเลส
รถเข็นถังน้ำสแตนเลส
คลิกดูรายละเอียด
โต๊ะสแตนเลส
โต๊ะสแตนเลส พร้อมฉากกั้น ( อะคลิลิค )
คลิกดูรายละเอียด
 

รถเข็นสแตนเลส
รถเข็นสแตนเลส แบบตาข่าย 3 ชั้น มีล้อ
คลิกดูรายละเอียด
โต๊ะสแตนเลส
โต๊ะสแตนเลส
คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นทำแผล
รถเข็นสแตนเลส แบบมีลิ้นชัก 2 ชั้น และ มีล้อ
คลิกดูรายละเอียด
กล่องสแตนเลส
กล่องสแตนเลสใส่สัตว์เลี้ยง
คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นทำแผล
รถเข็นสแตนเลส แบบมีลิ้นชัก 3 ชั้น และ มีล้อ
คลิกดูรายละเอียด
ชั้นสแตนเลส

รถเข็นสแตนเลส แบบตาข่าย 2 ชั้น พร้อมถาดวาง 1 ชั้น มีล้อ

คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นสแตนเลส แบบมีลิ้นชัก
รถเข็นสแตนเลส แบบมีลิ้นชัก 3 ชั้น และ มีล้อ
คลิกดูรายละเอียด

ซิ้งค์น้ำสแตนเลส

คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นแบบมีลิ้นชัก 6 ชั้น

รถเข็นแบบมีลิ้นชัก 6 ชั้น

คลิกดูรายละเอียด
sink stainless
Sink Stainless
คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นทำแผล 2 ลิ้นชัก

รถเข็นทำแผล 2 ลิ้นชัก

คลิกดูรายละเอียด
ซิ้งค์น้ำ 1 หลุม 2 ก๊อก
ซิ้งค์น้ำ 1 หลุม 2 ก๊อก
คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นผ้าแตนเลส
รถเข็นผ้าแตนเลส
คลิกดูรายละเอียด
ซิ้งค์น้ำ

ซิ้งค์น้ำ 1 หลุม 2 ก๊อก

คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นผ้าแตนเลส
รถเข็นผ้าแตนเลส มือจับ 2 ด้าน
คลิกดูรายละเอียด
ซิ้งค์น้ำ 1 หลุม 1 ก๊อก
คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นผ้าแตนเลส
คลิกดูรายละเอียด
ซิ้งค์น้ำ 1 หลุม 2 ก๊อก
คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นผ้าแตนเลส
รถเข็นผ้าแตนเลส
คลิกดูรายละเอียด
ที่ตากเครื่องแก้ว
คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นสแตนเลส แบบ 2 ชั้น
รถเข็นสแตนเลส แบบ 2 ชั้น
คลิกดูรายละเอียด
รถเข็นสแตนเลส แบบตาข่าย 2 ชั้น พร้อมถาดวาง 1 ชั้น มีล้อ
คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นลูกกรงสแตนเลส
รถเข็นลูกกรงสแตนเลส
คลิกดูรายละเอียด
รถเข็นสแตนเลส แบบตาข่าย 2 ชั้น พร้อมถาดวาง 1 ชั้น มีล้อ
คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นสแตนเลส แบบ 2 ชั้น
รถเข็นสแตนเลส แบบ 2 ชั้น
คลิกดูรายละเอียด
ถังขยะสแตนเลส แบบตาข่าย
ถังขยะสแตนเลส แบบตาข่าย
คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นสแตนเลส แบบ 2 ชั้น
รถเข็นสแตนเลส แบบ 2 ชั้น
คลิกดูรายละเอียด
ถังขยะสแตนเลส
ฐานถังขยะสแตนเลส แบบสวมถัง พร้อมล้อเลื่อน
คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นสแตนเลส
รถเข็นสแตนเลส แบบตาข่าย 2 ชั้น
คลิกดูรายละเอียด
บันไดสแตนเลส
บันไดสแตนเลส
คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น
คลิกดูรายละเอียด
บันไดสแตนเลส
บันไดสแตนเลส
คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น
คลิกดูรายละเอียด
รถเข็นถังน้ำสแตนเลส
รถเข็นถังน้ำสแตนเลส
คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นสแตนเลส แบบ 2 ชั้น
รถเข็นสแตนเลส แบบ 2 ชั้น
คลิกดูรายละเอียด
รถเข็นอ่างน้ำสแตนเลส
รถเข็นอ่างน้ำสแตนเลส
คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นอ่างน้ำสแตนเลส
รถเข็นอ่างน้ำสแตนเลส
คลิกดูรายละเอียด
รถเข็นถังน้ำสแตนเลส
คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นถังแก๊สสแตนเลส
รถเข็นถังแก๊สสแตนเลส
คลิกดูรายละเอียด
รถเข็นถังน้ำสแตนเลส
รถเข็นถังน้ำสแตนเลส
 


รถเข็นสแตนเลส แบบ 3 ชั้น
รถเข็นสแตนเลส แบบ 3 ชั้น
คลิกดูรายละเอียด

Stainless Steel Rack for tube

Diameter 13, 16, 18, 20, 25 and 30 mm .Rack : 5 x 10


คลิกดูรายละเอียด

รถเข็นสแตนเลส แบบ 3 ชั้น
รถเข็นสแตนเลส แบบตาข่าย 3 ชั้น
คลิกดูรายละเอียด

Stainless Steel Rack for tube

Diameter 13, 16, 18, 20, 25 and 30 mm .Rack : 5 x 10

คลิกดูรายละเอียด

ตากเครื่องแก้ว
ที่ตากเครื่องแก้ว
คลิกดูรายละเอียด
ฟรีเซอร์แร็ค 2x3ช่องแนวนอน
ฟรีเซอร์แร็ค 2x3 ช่องแนวนอน
คลิกดูรายละเอียด

โต๊ะสแตนเลส พร้อมฉากกันลม
โต๊ะสแตนเลส พร้อมฉากกันลม
คลิกดูรายละเอียด
ฟรีเซอร์แร็ค 2x3ช่องแนวนอน
ฟรีเซอร์แร็ค 2x4 ช่องแนวนอน
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตากเครื่องแก้ว
ที่ตากเครื่องแก้ว 52 ก้าน
คลิกดูรายละเอียด
ฟรีเซอร์แร็ค 3x3ช่องแนวนอน
ฟรีเซอร์แร็ค 3x3 ช่องแนวนอน
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตากเครื่องแก้ว
ที่ตากเครื่องแก้ว 50 ก้าน
คลิกดูรายละเอียด
ฟรีเซอร์แร็ค 4x3ช่องแนวนอน
ฟรีเซอร์แร็ค 4x3 ช่องแนวนอน
 

ที่ตากเครื่องแก้ว
ที่ตากเครื่องแก้ว 16 ก้าน
คลิกดูรายละเอียด
ฟรีเซอร์แร็ค 4x4ช่องแนวนอน
ฟรีเซอร์แร็ค 4x4 ช่องแนวนอน
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตากเครื่องแก้ว 12 ก้าน
คลิกดูรายละเอียด
ฟรีเซอร์แร็ค 4x5ช่องแนวนอน
ฟรีเซอร์แร็ค 4x5 ช่องแนวนอน
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตากเครื่องแก้ว

ที่ตากเครื่องแก้ว 29 ก้าน

คลิกดูรายละเอียด
ฟรีเซอร์แร็ค
ฟรีเซอร์แร็ค 5 ช่อง
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตากเครื่องแก้ว

ที่ตากเครื่องแก้ว 52 ก้าน

คลิกดูรายละเอียด
ฟรีเซอร์แร็ค
ฟรีเซอร์แร็ค 6 ช่อง
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตากเครื่องแก้ว
ที่ตากเครื่องแก้ว 50 ก้าน
คลิกดูรายละเอียด
ฟรีเซอร์แร็ค
ฟรีเซอร์แร็ค 7 ช่อง
 

ที่ตากเครื่องแก้ว 12 ก้าน
คลิกดูรายละเอียด
ฟรีเซอร์แร็ค
ฟรีเซอร์แร็ค 10 ช่อง
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตากเครื่องแก้ว
ที่ตากเครื่องแก้ว 29 ก้าน
คลิกดูรายละเอียด
ฟรีเซอร์แร็ค
คลิกดูรายละเอียด

ที่ตากเครื่องแก้ว
ที่ตากเครื่องแก้ว 50 ก้าน
คลิกดูรายละเอียด
ฟรีเซอร์แร็ค
ฟรีเซอร์แร็ค 8 ช่อง
 
:: ย้อนกลับ ::
- ตู้เตรียมตัวอย่าง Glove Box
- อุปกรณ์พื้นฐานห้องปฏิบัติการ
- เครื่องมือพื้นฐานและชุดทดสอบ
- เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านอาหาร
- เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้ายยา,เครื่องสำอาง
- เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำและเครื่องดื่ม
- เครื่องมือวิเคระห์เคมีเกษตรและปิโตรเคมี
- สารเคมี
- รวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


- เกี่ยวกับบริษัท 3เอ อินสทรูเม้นท์ จำกัด

บริษัท 3เอ อินสทรูเม้นท์ จำกัด
200/61 หมู่ 5 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : (02)-046-0691-2 ,(02)- 046-2608 ,081-508-1168
โทรสาร : (02)-045-2608
อีเมลล์ : contact@3ainstrument.com;piyanuch@3ainstrument.com;sales@3ainstrument.com


Copyright © 2014-2018 3AINSTRUMENT.COM All Rights Reserved.